Dental WaterTest | Heeft een meetprogramma voor uw waterontharder

Meetprogramma 3C

Het meetprogramma voor een waterontharder in de praktijk

Meetprogramma 3C

Heeft u een waterontharder in uw praktijk? Wist u dat door het ontharden van het water andere vervuiling kan ontstaan? Om die reden is het verstandig (en verplicht) minimaal één keer per jaar het meetprogramma 3C uit te laten voeren. Hiermee wordt gekeken of andere vervuiling is ontstaan en of uw drinkwater nog voldoet aan de gestelde eisen. 

Er wordt op de volgende parameters getest:


De microbiologische parameters

  • Koloniegetal bij 22°C
  • Bacteriën van de coli-groep en E.coli
  • Fecale enterococcen


De chemische parameters

  • Geleidingsvermogen
  • Hardheid
  • Waterstofcarbonaat
  • Zuurgraad (pH)
  • Calcium 
  • Magnesium


Wilt u meer weten over ons Meetprogramma 3C? Neem dan contact met ons op. 

Controle van uw waterontharder

Er wordt getest op 9 parameters

Binnen 7 werkdagen rapport via Dental Plek

Voldoet aan drinkwaterwet

Indien nodig en gewenst kunnen wij u adviseren en begeleiden

Let op: verplicht om voor de waterontharder een keerklep te plaatsen!

Hoe wij het het meetprogramma 3C uitvoeren 

Afspraak

De planning van het laboratorium maakt een afspraak met u

Monstername

De monsternemer meldt zich op de afgesproken dag en tijdstip

Transport

De monsternemer plaatst alle monsters in de koeling van de bus

Resultaat

De monsters worden geanalyseerd en een rapportage wordt opgesteld

Resultaat

Na ± 7  werkdagen kunt u uw resultaten inzien op 

Dental Plek