Dental WaterTest | Zekerheid over de waterkwaliteit in uw praktijk

Zekerheid over de waterkwaliteit in jouw praktijk!

Watertesten waarvan iedere stap geaccrediteerd isGeaccrediteerd unitwater testen, koloniegetal 22°C 

Dental WaterTest test volledig geaccrediteerd de waterkwaliteit in jouw mondzorgpraktijk. Dit doen wij in samenwerking met onze partner Normec BioBeheer. Wij gaan een stap verder dan het gecertificeerd testen van de waterkwaliteit, wat zorgt voor het meest betrouwbare resultaat. 


Wat betekent het geaccrediteerd testen van de waterkwaliteit?

Accreditatie betekent letterlijk vertrouwen geven. De auditoren die jouw waterkwaliteit beoordelen zijn onpartijdig, onafhankelijk en vakkundig, wat zorgt voor een betrouwbare beoordeling die waarde heeft. Het gehele proces staat onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.


Wij testen jouw waterkwaliteit strikt volgens de KNMT richtlijnen, voorheen de WIP-richtlijn. 


Zorgplicht

Om veiligheidsredenen is het essentieel om met schoon water te werken. Daarom is het verplicht de waterkwaliteit binnen jouw praktijk twee keer per jaar te meten. Om het risico van vervuild water te beperken heeft het KNMT hygiënerichtlijnen opgesteld (wij testen jouw waterkwaliteit conform deze richtlijnen). Daarnaast is er een wettelijk kader waaraan je dient te voldoen:

– Richtlijnen infectiepreventie in mondzorgpraktijken
– NEN 1006 (norm voor leidingwaterinstallaties)
– Zorgplicht voor jouw patiënten (wet BIG en Kwaliteitswet zorginstellingen)
– Drinkwaterbesluit
 - Arbowet


Je denkt wellicht, weer een zorg extra. Maar, Dental WaterTest kan je dit geheel uit handen nemen. Je voldoet zonder zorgen aan jouw zorgplicht.

Jouw waterkwaliteit laten testen

Gemakkelijk, wij nemen alles voor je uit handen

Het proces is VOLLEDIG geaccrediteerd, wat zorgt voor het beste resultaat

Betrouwbaar, wij werken onafhankelijk en vertrouwelijk

Wij werken met opgeleid en geaccrediteerd personeel

Voldoet aan KNMT-richtlijnen

Belangrijk om te weten wanneer je zelf test!

Desinfectie kan schijnveiligheid creëren
Mondzorgpraktijken die zelf hun water testen of dit (deels) uitbesteden weten vaak niet dat wanneer zij een desinfectans toevoegen aan het water, dit het resultaat van de test kan beïnvloeden. De desinfectans kan namelijk doorwerken in het monster (tijdens vervoer) en kan er voor zorgen dat er geen (of nog maar weinig) bacteriën meer gekweekt worden. Dit kan de indruk wekken dat de waterkwaliteit een stuk beter is dan dat deze in werkelijkheid is of zelfs voldoet aan de richtlijn. Dit creëert schijnveiligheid en kan gevaarlijke situaties veroorzaken. 


Neutralisator
Om schijnveiligheid te voorkomen heeft Dental WaterTest, in samenwerking met Normec BioBeheer, een neutralisator geproduceerd die de werkzame stoffen in de desinfectans uitschakelt. Deze neutralisator wordt standaard toegevoegd aan het monsterpotje. Op deze manier wordt het aantal bacteriën dat op het moment van monstername aanwezig is gekweekt. Dental WaterTest kan hiermee een betrouwbaar resultaat garanderen (mits alleen een toegestane desinfectans gebruikt is) en daardoor ook gericht advies geven. 

Hier is Dental WaterTest uniek in! 

Twijfel je over de betrouwbaarheid van jouw zelftest? Of wil je meer weten over de verschillen tussen zelftesten, semi zelftesten, gecertificeerd testen en geaccrediteerd testen? 

Neem gerust contact met ons op! 


Hoe wij jouw unitwater controleren:

AfspraakIn afstemming met jou plannen wij een monster-name  in jouw praktijk

Monster

afname


Een geaccrediteerde medewerker verricht de waterafname

TransportDe water-monsters worden gekoeld naar het laboratorium getransporteerd

OnderzoekHet laboratorium onderzoekt de watermonsters

Resultaat 

&

aanbeveling

Na ± 5  werkdagen kun je jouw resultaten inzien op 

Dental Plek

Water

Kwaliteits

Bewijs

Wanneer de waterkwaliteit bij al jouw units op orde is, ontvang je het 'Water Kwaliteits Bewijs'

Lees meer over onze werkwijze

Waarom testen?

In de meeste gevallen lijkt het unitwater schoon, maar uit de praktijk blijkt dat maar liefst 70% van de behandelunits niet voldoet aan de gestelde norm van 100 KVE/ml. Er bestaan veel oorzaken die maken dat de waterkwaliteit onder de norm is. De meest voorkomende oorzaken binnen mondzorgpraktijken zijn: lage waterflow, verhoogde temperatuur en materiaal waar biofilm makkelijk aan hecht.


Een lage waterflow ontstaat door het niet of weinig gebruiken van de units, bijvoorbeeld na werktijd, in de weekenden en de vakantieperiodes. Hierdoor neemt de kans op het ontwikkelen van biofilm toe. Ook de temperatuur van het water binnen de leidingen van een dental unit kan een risico vormen, omdat het makkelijk op kan lopen. De meeste pathogene bacteriën ontwikkelen zich het best bij lichaamstemperatuur (37°C). 

Wanneer het water in de leidingen varieert tussen 20°C en 50°C, vormt dit dus een extra risico op bacteriegroei. Daarnaast is de vorming van biofilm afhankelijk van het leidingsmateriaal. Over het algemeen wordt er gebruik gemaakt van dunne kunststof leidingen. Kunststof is een materiaal waar biofilm zich makkelijk aan hecht, in tegenstelling tot bijvoorbeeld koper. 

Wat zijn de gevaren?

Naast dat vervuild water zorgt voor slijtage van jouw apparatuur, kan vervuild water gevaarlijk zijn voor jouw patiënten en mondzorgkundig team. Gecontamineerd water uit de behandelunit vormt een risico op besmetting van bijvoorbeeld Legionellabacteriën. Het water uit de behandelunit komt in contact met de slijmvliezen van de mond-keelholte van de patiënt en kan worden doorgeslikt. Daarnaast worden geproduceerde aerosolen ingeademd door de patiënt en het mondzorgkundig team. Legionellapneumonie ofwel de veteranenziekte is één van de aandoeningen die de Legionellabacterie kan veroorzaken. Ouderen, kinderen en mensen met een verzwakt afweersysteem lopen het grootste risico. In Nederland overlijden er nog altijd enkele tientallen mensen per jaar aan deze ziekte of houden er chronische klachten aan over.

Toetsen aantal bacteriën

Met een microbiologische wateranalyse toetsen we of er in jouw installatie, bijvoorbeeld de dental unit of losstaand tandsteenapparatuur, bacteriën groeien die de waterkwaliteit in gevaar brengen. Wij controleren per meetpunt op het aantal aerobe waterbacteriën bij 22°C. Het gehele proces, van monstername tot en met de rapportage, is volledig geaccrediteerd.

 Jouw waterkwaliteit voldoet aan de norm, conform de drinkwaterwet, wanneer er niet meer dan 100 KVE/ml aan bacteriën wordt geconstateerd. Mocht er sprake zijn van een overschrijding, dan stellen de KNMT-richtlijnen dat je actie onderneemt totdat de waterkwaliteit wel voldoet. Wordt er een waarde geconstateerd van >10.000 KVE/ml, dan dien je (volgens de KNMT-richtlijnen) jouw water te controleren op levende Legionella. 

Werkwijze  

Afspraak:

Zodra wij alle benodigde informatie over jouw praktijk hebben ontvangen, neemt de planning van het laboratorium contact met je op voor het maken van een afspraak. Wij hebben landelijke dekking en in de meeste gevallen kunnen wij binnen 2 weken bij jou bemonsteren. Bij het maken van de afspraak wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met jouw wensen. Wel zijn wij afhankelijk van de routing die al gepland staat en kan het zijn dat wensen voor een bepaalde dag en/of tijdstip niet direct mogelijk zijn. Ben je telefonisch niet bereikbaar? Dan doen we een voorstel via e-mail.


Monstername: 
De monsternemer meldt zich op afgesproken dag en tijdstip. Afhankelijk van het aantal te nemen monsters zal de monsternemer zo veel mogelijk rekening proberen te houden met de volgorde van de te nemen monsters, zodat patiënten en personeel zo min mogelijk hinder ondervinden. Het proces neemt zo’n 3 tot 5 minuten in beslag per monsterpunt. Vanuit de KNMT-richtlijnen wordt er geacht de unit vanuit de meerfunctiespuit te bemonsteren, dit geeft namelijk het meest algemene beeld van de waterkwaliteit van jouw unit. Mocht deze niet aanwezig zijn, dan wordt er een ander instrument bemonsterd.
Indien mogelijk wordt de huls van de meerfunctiespuit verwijderd. Vervolgens wordt de leiding doorgespoeld en wordt de temperatuur van het water gemeten. Zodra de temperatuur constant is, wordt het uiteinde met alcohol ontsmet en wordt het watermonster genomen. Alle monsterpotjes zijn voorzien van unieke nummering die correspondeert met de praktijk en het tappunt.


Mocht je gebruik maken van een desinfectans (die is toegestaan) dan wordt de werkzame stof uitgeschakeld in het monsterpotje. In onze monsterpotjes wordt namelijk standaard een neutralisator toegevoegd die speciaal is ontwikkeld voor de dentale markt. Hierin zijn wij uniek!


Transport:
Als alle monsters zijn genomen, worden deze geplaatst in de koeling van de bus van de monsternemer. Deze worden tussen de 2 en 8°C vervoerd naar het laboratorium.

Onderzoek:
Zodra de monsters op het lab zijn wordt de inhoud van de monsters gefiltreerd en wordt een petrischaaltje gepipetteerd. Vervolgens wordt dit voor +/- 72 uur op kweek gezet in een broedstoof met een constante temperatuur van 22°C. Daarna worden de petrischaaltjes geanalyseerd en een rapportage opgesteld.Resultaat:
Binnen ongeveer 5 werkdagen krijg je een melding dat het resultaat in te zien is via Dental Plek. Als klant krijg je een gratis account op Dental Plek, waarin alle resultaten op een veilige manier worden verstuurd en gedocumenteerd. Je kunt jouw resultaten dus 24 uur per dag inzien (ook de resultaten van eerder uitgevoerde opdrachten). Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met jouw gegevens, deze zijn dan ook alleen inzichtelijk voor onze werknemers en voor jou (en indien gewenst jouw medewerkers). Naast de testresultaten staan in Dental Plek ook de afspraken weergegeven in de agenda, zijn jouw protocollen gedocumenteerd en is er een chatfunctie beschikbaar om met een Dental WaterTest-medewerker in contact te komen.

Samenvatting werkwijze

Afspraak: In afstemming met jou plannen wij een monstername in jouw mondzorgpraktijk.
Monstername: Een geaccrediteerde medewerker verricht de waterafname.
Transport: De watermonsters worden gekoeld naar het laboratorium getransporteerd.
Onderzoek: Het laboratorium onderzoekt jouw watermonsters op kiemgetal 22º.
Resultaat: Na ± 5 werkdagen kun je de resultaten inzien op Dental Plek.

Ook zekerheid over jouw waterkwaliteit?