Dental WaterTest | NEN-1006 inspectie

NEN-1006 inspectie

Voldoen aan de vereiste technische en hygiënische normen met de NEN-1006 inspectie

NEN-1006 inspectie

Een NEN-1006 inspectie is een inspectie die wordt uitgevoerd volgens de Nederlandse norm NEN-1006. Deze norm heeft betrekking op de waterleidinginstallaties in gebouwen. Tijdens deze inspectie wordt de waterleidinginstallatie gecontroleerd om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan de vereiste technische en hygiënische normen.

Enkele belangrijke aspecten die tijdens een NEN-1006 inspectie worden beoordeeld, zijn onder andere:


 • Veiligheid
  Er wordt gekeken naar de veiligheid van de waterleidinginstallatie om ervoor te zorgen dat er geen risico's zijn voor de gebruikers, zoals lekkages, drukproblemen of andere potentiële gevaren.
 • Hygiëne
  De inspectie controleert of de waterleidinginstallatie voldoet aan hygiënische normen om de verspreiding van ziekteverwekkers, zoals Legionella bacteriën, te voorkomen.
 • Technische specificaties
  Er wordt gecontroleerd of de waterleidinginstallatie voldoet aan de technische specificaties en eisen die zijn vastgelegd in de NEN 1006-norm, met betrekking tot zaken zoals leidingmaterialen, afsluiters, drukregelaars en terugstroombeveiliging (zoals keerkleppen).
 • Documentatie
  Tijdens de inspectie wordt ook gecontroleerd of er voldoende documentatie aanwezig is over de waterleidinginstallatie, inclusief tekeningen en rapporten van eerdere inspecties.

Een NEN 1006 inspectie is relevant voor gebouwen waarin waterleidingen worden gebruikt, zoals woningen, kantoren, ziekenhuizen, en ook mondzorgpraktijken. Het is belangrijk om regelmatig dergelijke inspecties uit te voeren om de veiligheid en hygiëne van de watervoorziening te waarborgen en om te voldoen aan de wettelijke normen en voorschriften.


Dental WaterTest coördineert de NEN-1006 inspectie met als doel een optimale en veilige werkomgeving in mondzorgpraktijken te waarborgen. Hoewel mondzorgpraktijken doorgaans niet vallen onder de categorie prioritaire instellingen die verplicht zijn om een formeel risicoanalyse- en beheersplan te onderhouden, zijn ze wel wettelijk verplicht om periodieke NEN 1006 inspecties uit te voeren. Deze inspecties dienen ter controle van de waterleidinginstallatie en garanderen de veiligheid en hygiëne.

Het verschil tussen mondzorgpraktijken en prioritaire instellingen ligt in het feit dat mondzorgpraktijken geen formeel beheersplan hoeven bij te houden. Desondanks gaan wij een stap verder door, naast de inspectie. ook op maat gemaakte actieplannen en protocollen te ontwikkelen die dezelfde functie vervullen als traditionele beheersplannen, maar dan doelgerichter en toegespitst op de praktijk. Hiermee zorgen we ervoor dat je voldoet aan de wettelijke vereisten en er een hoog niveau van veiligheid en hygiëne wordt gehandhaafd.


In 5 stappen veilig beoordeeld

De NEN-1006 inspectie wordt uitgevoerd door een BRL6010 gecertificeerde Legionella-adviseur

De uitkomst van de inspectie wordt gedeeld middels een overzichtelijke rapportage inclusief aanbevelingen

Installatie voldoet aan de wet- en regelgeving na uitvoering van de technische aanpassingen

Jaarlijkse uitvoering van keerklepcontroles voor het behoud van hoog niveau veiligheid en hygiëne

Opvolging middels testen en op maat gemaakte protocollen voor schoon en veilig water

Nazorg en controle

Alle bevindingen worden in een overzichtelijk rapport vermeldt en mocht het zo zijn dat er gebreken zijn geconstateerd dan worden er aanbevelingen gedaan hoe dit op te lossen. Indien gewenst kunnen wij de technische aanpassingen voor je laten uitvoeren, zodat je zeker weet dat jouw waterinstallatie weer voldoet aan alle wet- en regelgeving. Om jouw installatie vervolgens goed te onderhouden en ter preventie van verspreiding van Legionella dien je jaarlijks de keerkleppen te controleren. De jaarlijkse keerklepcontrole is verplicht, ook hiervoor kun je bij ons terecht. Je kunt er ook voor kiezen om, naast de periodieke halfjaarlijkse bemonstering van je dental unit(s), optioneel watermonsters te laten nemen om de kwaliteit van het water te garanderen waarvan wordt gedronken en/of waarmee wordt gedoucht.

Lees meer over keerkleppen en de bijbehorende controles.

Ontvang vrijblijvend advies over NEN-1006