Dental WaterTest - Controle (BA) keerkleppen
Voorkom (vervuild) terugstromend water!

Keerklep controle

Wanneer uw dental unit aangesloten op het waterleidingnet en/of is uw spittoon voorzien van een watertoevoer in de spoelschaal, dan is deze als het goed is voorzien van een BA-keerklep (een terugstroombeveiliging). Deze dient, indien mogelijk, zo dicht mogelijk voor de uw unit geplaatst te worden. Ook kan het zijn dat er CA- en/of EA-keerkleppen in uw praktijk aanwezig zijn. Dit zijn andere type terugslagbeveiligingen en zitten ook zo dicht mogelijk bij de bron. Denk maar aan een cv- vulleiding, een leiding voor de vaatwasser, drank- en/of koffieautomaat en een brandslang.


Om te voorkomen dat (vervuild) water terugstroomt in het waterleidingnet en Legionella zich snel kan verspreiden is het belangrijk en verplicht iedere keerklep jaarlijks te laten controleren op luchtdruk en lekkages. Dit moet minimaal een keer per jaar door een gecertificeerde partij uitgevoerd worden, dit is vastgelegd in de NEN 1006.

In samenwerking met onze partner Normec AquaServa kunnen wij u voorzien van de juiste keerklep (inclusief afsluiters) en de installatie daarvan. Ook kunnen zij de de jaarlijkse controle verzorgen. Zijn de keerkleppen goedgekeurd, dan ontvangt u hiervan een rapport. Deze kunt u het waterbedrijf tonen bij inspectie.


De volgende keerklep controles kunnen wij voor u uitvoeren:

  • BA-keerklep controle
  • CA- keerklep controle
  • EA- keerklep controle
  • DA(EB)-keerklep controle

Wilt u meer weten over keerklep controles? Neem dan contact met ons op.

Controle op keerklep(pen)

Jaarlijkse controle wordt verzorgd door Normec AquaServa

Ontvangst rapport na controle, heeft waarde bij inspectie waterbedrijf

Samenwerking met Normec AquaServa, partner in levering en installatie keerkleppen

Als service kunnen wij direct ook u CA-, EA-, en DA(EB)-keerkleppen controleren!

Hoe wij uw keerklep controleren

Afspraak

Zodra wij alle benodigde informatie over uw praktijk hebben ontvangen zal de planning van het laboratorium een afspraak met uw inplannen.

Keerklep controle

Door middel van een testinstallatie wordt de controle uitgevoerd.

Het proces neemt zo’n 5 tot 15 minuten in beslag per keerklep.

Resultaat

Binnen ongeveer 7 werkdagen krijgt u een melding dat u het rapport kunt inzien op Dental Plek.

Werkwijze

Afspraak:

Zodra wij alle benodigde informatie over uw praktijk hebben ontvangen neemt de planning van het laboratorium contact met u op voor het maken van een afspraak. Wij hebben landelijke dekking en in de meeste gevallen kunnen wij binnen 2 weken bij u bemonsteren. Bij het maken van de afspraak wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw wensen. Wel zijn wij afhankelijk van de routing die al gepland staat en kan het zijn dat wensen voor een bepaalde dag en/of tijdstip niet direct mogelijk zijn. Bent  u telefonisch niet bereikbaar dan doen we een voorstel via Dental Plek.


Keerklep controle:
De technicus meldt zich  op de afgesproken dag en tijdstip. Houdt u er rekening mee dat het water van de unit/ het apparaat waarvan de keerklep wordt gecontroleerd, er af gaat. Doordat aan beide kanten van de keerklep afsluiters zijn geïnstalleerd kan de keerklep afzonderlijk worden gecontroleerd. Hierdoor kunt u doorwerken op de andere units. De technicus probeert zo veel mogelijk rekening proberen te houden met de volgorde van de te controleren keerkleppen, zodat patiënten en personeel zo weinig mogelijk hinder ondervinden. Door middel van een testinstallatie wordt de controle uitgevoerd. Afhankelijk van de locatie en soort keerklep hanteren we een overdruk- of onderdrukmethode. Het proces neemt zo’n 5 tot 15 minuten per keerklep in beslag.  

 

Resultaat:
Van de technicus krijgt u direct te horen of de keerkleppen voldoen aan de eisen of dat deze gerepareerd of vervangen moet worden. Elke keerklep wordt voorzien van een keuringssticker. Binnen ongeveer 7 werkdagen krijgt u een melding dat u het rapport kunt inzien op ons online portal. In het rapport staan alle technische gegevens van de gekeurde keerkleppen vermeld. Deze kunt u het waterbedrijf tonen bij inspectie. Iedere klant krijgt een gratis account op Dental Plek, waarin alle resultaten op een veilige manier worden verstuurd en gedocumenteerd. U kunt uw resultaten dus 24 uur per dag inzien (ook de resultaten van eerder uitgevoerde opdrachten). Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met uw gegevens, deze zijn dan ook alleen inzichtelijk voor onze werknemers en voor u (en indien gewenst uw medewerkers). Naast de testresultaten staan in Dental Plek ook de afspraken weergegeven in de agenda, zijn uw protocollen gedocumenteerd en is er een chatfunctie beschikbaar om met een Dental WaterTest-medewerker in contact te komen.

Samenvatting werkwijze

Afspraak: In afstemming met u plannen wij een monstername in uw mondzorgpraktijk.
Monstername: Een technicus verricht de keerklep controle.
Resultaat: Na ± 7 werkdagen kunt u uw resultaten inzien op Dental Plek.

Dental WaterTest kan ook nieuwe keerkleppen bij u installeren!

Nieuwe keerkleppen plaatsen

Dental WaterTest komt regelmatig een keerklep tegen die niet voldoet aan de richtlijn of die niet goed en/of zonder afsluiters is geplaatst waardoor de keerklep niet kan worden gecontroleerd. Om die reden zijn wij een samenwerking aangegaan met Normec AquaServa en kunnen wij binnen 2 weken in heel Nederland de juiste BA-keerklep plaatsen. Deze wordt uiteraard goed geïnstalleerd, waardoor u voldoet aan de richtlijn en u zich geen zorgen meer hoeft te maken bij een inspectie.