Dental WaterTest | Legionella test inclusief type bepaling

Legionellatest (inclusief type bepaling)

Het risico van een besmetting met een Legionella-bacterie is groot bij waterinstallaties die aerosolen ofwel verneveling produceren zoals dentalunits, losse tandsteenapparatuur en douches. Daarom is het verplicht (Arbowetgeving) jouw dentalunit periodiek te laten controleren op Legionella. Daarnaast dien je (KNMT-richtlijnen) jouw water te controleren op Legionella bij een constatering van 10.000 KVE/ml aan bacteriën na een watertest.


Behandeling Legionella
Dental WaterTest voert Legionellatesten uit inclusief type bepaling, volgens de NEN6265 en NEN6254 norm. Wanneer het resultaat op het rapport  >100 KVE/l aangeeft, is er sprake van een overschrijding van de norm. De KNMT-richtlijnen stellen dat vervolgens actie ondernomen moet worden totdat de waterkwaliteit wel voldoet aan de norm. Mocht Legionella pneumophila (serotype 1) worden aangetroffen, dan moet jouw praktijk per direct gesloten worden om alle waterleidingen te reinigen. Dental WaterTest kan helpen bij het weer op orde krijgen en houden van de waterkwaliteit.

 

Gevaar van Legionella
Legionellapneumonie ofwel de veteranenziekte is één van de aandoeningen die de Legionellabacterie kan veroorzaken. De Legionellabacterie komt via het inademen van kleine waterdruppels (aerosolen) in de longen. Ouderen, kinderen, zieken en mensen met een verzwakt afweersysteem lopen het grootste risico. In Nederland overlijden er nog altijd enkele tientallen mensen per jaar aan deze ziekte. Anderen houden er chronische klachten aan over. Voor mondzorgpraktijken is het daarom van belang om periodiek Legionella monsters te laten nemen en een eventuele besmetting zo snel mogelijk te elimineren.

Controle op legionella

Gemakkelijk, wij nemen alles voor je uit handen

Het proces is VOLLEDIG geaccrediteerd en het personeel opgeleid

Betrouwbaar, wij werken onafhankelijk en vertrouwelijk

Inclusief type bepaling, volgens de NEN6265 en NEN6254 norm

Bij overschrijding norm indien gewenst advies en begeleiding 

Hoe wij jouw unitwater controleren op legionella

Afspraak


In afstemming met jou plannen wij een monstername in jouw mondzorgpraktijk

 Monstername


Een geaccrediteerde medewerker verricht de waterafname

Transport


De watermonsters worden gekoeld naar het laboratorium getransporteerd

Laboratorium 

onderzoek

Het laboratorium onderzoekt jouw watermonsters op legionella

Resultaat 

& aanbeveling

Na ± 10  werkdagen kun je jouw resultaten inzien op 

Dental Plek

Geaccrediteerde monstername legionella

Afspraak:

Zodra wij alle benodigde informatie over jouw praktijk hebben ontvangen neemt de planning van het laboratorium contact met je op voor het maken van een afspraak. Wij hebben landelijke dekking en in de meeste gevallen kunnen wij binnen 2 weken bij jou bemonsteren. Bij het maken van de afspraak wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met jouw wensen. Wel zijn wij afhankelijk van de routing die al gepland staat en kan het zijn dat wensen voor een bepaalde dag en/of tijdstip niet direct mogelijk zijn. Ben je telefonisch niet bereikbaar? Dan doen we een voorstel via e-mail.


Monstername: 
De monsternemer meldt zich op de afgesproken dag en tijdstip. Afhankelijk van het aantal te nemen monster zal de monsternemer zo veel mogelijk rekening proberen te houden met de volgorde van de te nemen monsters, zodat patiënten en personeel zo weinig mogelijk hinder ondervinden. Het proces neemt zo’n 7 tot 10 minuten in beslag per monsterpunt. Vanuit de KNMT-richtlijnen wordt er geacht de unit vanuit de meerfunctiespuit te bemonsteren, dit geeft namelijk het meest algemene beeld van de waterkwaliteit van jouw unit. Mocht deze niet aanwezig zijn, dan bemonsteren we een ander instrument. De leiding wordt doorgespoeld en de temperatuur van het water wordt gemeten. Zodra de temperatuur constant is nemen we het watermonster. Het tappunt wordt niet ontsmet met alcohol, om zo eventuele besmettingen in kaart te brengen. Alle monsterpotjes zijn voorzien van unieke nummering die correspondeert met de juiste praktijk en het tappunt. 


Mocht je gebruik maken van een desinfectans (die is toegestaan) dan wordt de werkzame stof uitgeschakeld in het monsterpotje. In onze monsterpotjes wordt namelijk standaard een neutralisator toegevoegd die speciaal is ontwikkeld voor de dentale markt. Hierin zijn wij uniek!


Transport:
Als alle monsters zijn genomen worden deze geplaatst in koeling van de bus van de monsternemer. Deze worden tussen 2°C en 8°C vervoerd en binnen 24 uur terug op kweek gezet.

Onderzoek:
Het onderzoek naar Legionella is een uitgebreider onderzoek dan een normale bacteriëntest. Na de filtratie worden er meerdere petrischaaltjes gepipetteerd. Vervolgens worden deze voor +/120 uur op kweek gezet in een broedstoof met een constante temperatuur van 37°C. Daarna worden de petrischaaltjes geanalyseerd. Mocht er Legionella worden geconstateerd, dan wordt er nog een type bepaling uitgevoerd. Op die manier wordt er onderscheid gemaakt of het gaat om serotype 1, serotype 2-14 of de non-pneumophila variant. De laatste stap is het opstellen van  een rapportage.Resultaat:
Binnen ongeveer 5 werkdagen krijg je een melding dat het resultaat in te zien is via Dental Plek. Als klant krijg je een gratis account op Dental Plek, waarin alle resultaten op een veilige manier worden verstuurd en gedocumenteerd. Je kunt jouw resultaten dus 24 uur per dag inzien (ook de resultaten van eerder uitgevoerde opdrachten). Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met jouw gegevens, deze zijn dan ook alleen inzichtelijk voor onze werknemers en voor jou (en indien gewenst jouw medewerkers). Naast de testresultaten staan in Dental Plek ook de afspraken weergegeven in de agenda, zijn jouw protocollen gedocumenteerd en is er een chatfunctie beschikbaar om met een Dental WaterTest-medewerker in contact te komen.

Samenvatting werkwijze

Afspraak: In afstemming met jou plannen wij een monstername in jouw mondzorgpraktijk.
Monstername: Een geaccrediteerde medewerker verricht de waterafname.
Transport: De watermonsters worden gekoeld naar het laboratorium getransporteerd.
Onderzoek: Het laboratorium onderzoekt jouw watermonsters op legionella bacteriën.
Resultaat: Na ± 10 werkdagen kun je jouw resultaten inzien op Dental Plek.

Zekerheid over jouw waterkwaliteit?

Wij kunnen ook de waterkwaliteit in jouw praktijk volledig geaccrediteerd testen. Ondanks jouw protocollen en gebruik van desinfectans kunnen de leidingen van de dental unit vervuild raken. Deze vervuiling brengt risico's met zich mee voor jouw patiënten en praktijkmedewerkers.