Dental WaterTest - Privacy verklaring

Privacy verklaring Dental WaterTest V.O.F.

In deze privacyverklaring legt de vennootschap onder firma Dental WaterTest v.o.f., gevestigd te (4207 HA) Capelle aan den IJssel 51a, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 67748759 (hierna “Dental WaterTest”), uit welke persoonsgegevens Dental WaterTest verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.


Algemeen
Dental WatertTest respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.dentalwatertest.nl,  haar (potentiële) klanten en haar (potentiële) relaties. Dental WatertTest gaat dan ook zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met de diensten van Dental WatertTest te maken hebben. Dental WatertTest houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving die in Nederland geldt stelt.


Verwerking persoonsgegevens
In het kader van de dienstverlening van Dental WatertTest of wanneer u anderszins contact heeft met Dental WatertTest (bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van Dental WatertTest), legt Dental WatertTest de door u opgegeven gegevens vast. Dental WatertTest bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven. Dit betreffen in principe enkel NAW-gegevens, e-mailadressen en eventueel telefoonnummers.

U kunt te allen tijde de website van Dental WatertTest anoniem bekijken, dat wil zeggen zonder enige persoonlijke gegevens met Dental WatertTest te delen.


Doelen 
Dental WatertTest gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar klantenbestand en marketingdoeleinden. Zo kan Dental WatertTest met deze gegevens met u contracteren, facturen opstellen en contact met u opnemen indien nodig. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt, dan wel daarmee verenigbare doelen. Uw gegevens worden in principe niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt. Dit gebeurt enkel wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening van Dental WatertTest of indien dit wettelijk verplicht is.


Tevens informeert Dental WatertTest geïnteresseerden over haar dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.


Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Dental WatertTest gelet op de aard van het contact noodzakelijk is. Deze gegevens worden nooit langer dan noodzakelijk bewaard, tenzij dit nodig is in verband met andere wetgeving.


Beveiliging

Dental WatertTest draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Enkele van deze maatregelen zijn:


  • De website van Dental WaterTest is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
  • Toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord; en,
  • Alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau.


Cookies
Dental WatertTest maakt zeer beperkt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen.

Dental WatertTest maakt gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Dental WatertTest inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Dental WatertTest heeft hier geen invloed op. Dental WatertTest heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De privacyverklaring van Google Analytics is hier te raadplegen.


Dental WaterTest maakt gebruik van Hotjar. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Hotjar met als doel te kijken waar gekeken en geklikt wordt op de website van Dental WaterTest. Met behulp van de gegevens die door deze cookies worden verzameld kunnen wij de activiteiten analyseren en de website verbeteren. 


U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.


Uw rechten

U heeft verschillende rechten indien uw persoonsgegevens door Dental WatertTest worden verwerkt. Zo kunt u verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, deze te laten wijzigen of verwijderen. Ook heeft u het recht aan te geven dat de verwerking van uw gegevens dient te worden beperkt en/of kan je bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen. U kunt in deze gevallen of indien u vragen heeft over het privacybeleid te allen tijde contact met Dental WatertTest opnemen door het sturen van een e-mail naar: info@dentalwatertest.nl.  Gelieve in de onderwerpregel te zetten “Persoonsgegevens”.

Wij leven de gegevensbeschermingswetgeving na en helpen u graag. Mocht u desalniettemin een klacht hebben, dan kunt u deze indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Dental WatertTest behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.


Versie februari 2023