Legionellapreventie op basis van vrije chloor bewezen het meest krachtige desinfectans
ACTA onderzoek bewijst wat wij al wisten
05 december 2023 

ACTA onderzoek bewijst wat wij al wisten

Onderzoek ACTA bewijst wat wij al wisten

Onderzoek ACTA bewijst dat het desinfectans gebaseerd op vrije chloor krachtiger is dan andere chemische desinfectantia.

De afdeling Preventieve Tandheelkunde van de ACTA heeft onderzoek gedaan naar de microbiële samenstelling van uit water afkomstige biofilms na toevoeging van zowel op H2O2 (waterstofperoxide) en op zilverionen gebaseerde chemische desinfectiemiddelen, als op vrije chloor gebaseerd desinfectiemiddel.

Mondzorgpraktijken voegen steeds vaker desinfectiemiddelen toe aan het water van de tandheelkundige unit om de groei van biofilm tegen te gaan en daarmee het risico op infectieoverdracht te verminderen. Maar, zijn al deze desinfectiemiddelen even effectief?

De conclusie van het onderzoek is dat langdurige toediening van hetzelfde chemische desinfectans (op basis van waterstofperoxide of zilverionen) kan leiden tot tolerantie en selectie van de bacteriën in de resterende biofilm. Dit kan leiden tot dikkere biofilms en een mogelijk risico voor patiënten en personeel. Een op vrije chloor gebaseerd desinfectiemiddel bleek daarentegen wél succesvol in het verminderen van het aantal aerobe bacterietellingen in het water.

Lees voor meer informatie het gehele onderzoek.


Het DCW Desinfectiesysteem laat biofilm niet meer terug komen!

De resultaten van bovenstaand onderzoek bevestigen onze bevindingen van de afgelopen jaren: geen enkel ander desinfectiemiddel dan een op vrij chloor gebaseerd desinfectiemiddel biedt altijd de oplossing als het gaat om het verwijderen van een biofilm en zorgen dat de biofilm ook niet meer terugkomt. Zeker wanneer een biofilm de Legionella bacterie bevat is het verschil in resultaat tussen de desinfectans nog duidelijker te zien aan de hand van onze metingen.

In 2018 presenteerden we het DCW Desinfectiesysteem T05 en hebben daarmee velen mondzorpraktijken weer kunnen voorzien van schoon en veilig behandelwater. Sinds begin 2023 bieden wij het nieuwe model T01 aan, welke kleiner van formaat is, goedkoper in aanschaf en net zo effectief! Ook dit systeem zet enkel zout, water en elektriciteit om in veilig onderchlorig zuur insitu, één van de meest krachtige, op vrije chloor gebaseerde, desinfectiemiddelen. Dit zorgt ervoor dat de aanwezige biofilm (met de eventueel aanwezige Legionella bacterie) binnen een zeer korte tijd wordt afgebroken en niet meer terug groeit. Wij zijn zo zeker van dit desinfectiesysteem, dat wij een ‘niet goed geld terug garantie’ aanbieden!

Over de schrijver
Reactie plaatsen