DENTAL WATERTEST STAAT MET ARTIKEL IN HET NEDERLANDS TANDARTSENBLAD
DENTAL WATERTEST STAAT MET ARTIKEL IN HET NEDERLANDS TANDARTSENBLAD
06 februari 2017 

DENTAL WATERTEST STAAT MET ARTIKEL IN HET NEDERLANDS TANDARTSENBLAD

Dental WaterTest staat met een interview in de rubriek “In Bedrijf” van het Nederlands Tandartsenblad. Zie hieronder het interview.

http://ntdigitaal.nl/content/geaccrediteerd-unitwater-testen

Sinds april 2016 zijn tandartspraktijken volgens de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken verplicht te controleren of het water in behandelunits voldoet aan de normen. Vanaf dit jaar gaat IGZ hier op handhaven. Met geaccrediteerde testen wil Dental WaterTest praktijken daarbij ontzorgen.

Praktijken moeten ieder halfjaar checken of de limiet van honderd kolonievormende eenheden (kve) per milliliter van unitwater niet wordt overschreden. Als dat wel het geval is moeten ze maatregelen treffen. Onder het motto ‘wat niet weet wat niet deert’ zag voorheen menig praktijk van testen af. Dat kan nu dus niet meer. Praktijken moeten de test zelf uitvoeren of uitbesteden.
Dental WaterTest is een van die bedrijven die de tandartspraktijken op dit terrein wil ontzorgen. Guus Vreeswijk (rechts op de foto linksboven) richtte dit bedrijf vorig jaar op, omdat hij al langer de problematiek in de markt zag. Dat baseert hij mede op een onderzoek van ACTA uit 2012 waaruit bleek dat ongeveer twee derde van het unitwater boven de honderd kve uitkwam. Hij denkt dat het mede daarom verplicht is geworden om unitwater halfjaarlijks te testen. Hij deed de nodige ervaring op met testen. Dat begon bij dentaal bedrijf Blue Clinics, waar hij in 2013 in dienst was, en zag hoe het testen in zijn werk kon gaan. En voor zijn hbo-studie Smal Business en Retail Management in Breda schreef hij in 2015 een eindscriptie over het testen van waterkwaliteit.
Vreeswijk kwam tot de conclusie dat een geaccrediteerde test het meest betrouwbaar is. Deze manier van testen staat onder toezicht van de Raad voor Accreditatie en dat staat voor vertrouwen, zoals de raad zelf op haar website vermeldt. Voor Vreeswijk staat voorop dat uitslagen en resultaten moeten kloppen, want bij slechte resultaten moet een praktijk actie ondernemen en dus kosten maken. Foutieve resultaten leiden bovendien tot verkeerde beslissingen en kunnen zorgen voor schijnveiligheid. Bij testen kan het nodige mis gaan, zo weet hij ook. Monsters kunnen bijvoorbeeld verkeerd worden afgenomen of niet onder de juiste condities worden vervoerd. Soms heeft een praktijk desinfectans toegevoegd aan het water. Bij de afname, die binnen vijf minuten kan gebeuren, moet die geneutraliseerd worden zodat de desinfectans niet blijft doorwerken tijdens het transport. Dat vereist deskundigheid die bij andere vergelijkbare testen vaak ontbreekt, zo zegt Vreeswijk.

Familiebedrijf
Vorig jaar, toen de nieuwe richtlijn werd geïntroduceerd en praktijken steeds meer noodzaak zagen om het goed geregeld te hebben, achtte Vreeswijk de tijd rijp om een eigen bedrijf gericht op watertesten te starten. Inmiddels had hij ook bij GlaxoSmithKline gewerkt en de tandheelkundige wereld nog beter leren kennen. Die wereld kende hij toch al redelijk door zijn vader Ries Vreeswijk, die veertig jaar in de tandheelkunde werkzaam is en veel kennissen en vrienden in de branche heeft. Ook een broer zit al acht jaar in de tandheelkunde. Deze is inmiddels ook bij Dental WaterTest betrokken, evenals een andere broer, zus en de vriendin van Guus. “Een echt familiebedrijf is altijd mijn droom geweest. We hebben dezelfde visie en willen zo goed mogelijk werk leveren en tevreden klanten.” Op dit moment werken ze nog vanuit huis, maar over twee jaar hoopt Vreeswijk aparte kantoorruimte te hebben.

Dental WaterTest, Bioconsult, KIWA Dental WaterTest, Bioconsult, KIWA Dental WaterTest, Bioconsult, KIWA

Monsternemers

Dental WaterTest gaat uit van het principe dat het hele traject van monsterafname tot en met analyse en rapportage geaccrediteerd moet zijn om een betrouwbaar resultaat te verkrijgen. “Ik ben geen getraind monsternemer. Op een goede manier een test afnemen is best priegelwerk met potjes en meerfunctiespuiten”, zegt Vreeswijk. Zijn bedrijf is daarvoor de samenwerking aangegaan met Bioconsult, een geaccrediteerd laboratorium dat in heel Nederland testen doet, onder meer in zwembaden en sauna’s.
Daarnaast werkt Dental WaterTest samen met Saferspaces, dat onder meer gespecialiseerd is in legionella. Dit bedrijf kan de zogenoemde BA-beveiliging controleren bij units die op de waterleiding zijn aangesloten. Deze beveiliging zorgt ervoor dat bij wegvallende druk het unitwater niet terug kan stromen in het waternet. Het Waterschap eist daar jaarlijkse controle op. Per medio 2017 gaan de twee genoemde bedrijven overigens op in KIWA Testing en Inspecting.

In zeventig procent van de gevallen blijkt unitwater bij de eerste test teveel kve te bevatten. Dental WaterTest geeft dan advies over oplossingen. Bij een lichte verontreiniging bekijkt Vreeswijk met de praktijk of protocollen moeten worden aangescherpt en verbeterd. “Iedereen moet op de hoogte zijn van een protocol en zich eraan houden, want de zwakste schakel kan direct problemen veroorzaken. Als na vier dagen keurig werk er vrijdag een parttimer zit die het wel goed vindt, kunnen zich in het weekend bacteriën en de biofilm flink ontwikkelen.” Hij constateert dat praktijkmanagers nog het meest alert zijn op het navolgen van protocollen.
Bij grotere problemen gaat Dental WaterTest voor de praktijk in gesprek met het bedrijf dat het onderhoud van de units doet. Die bedrijven kennen de units het beste en kunnen eventuele complicaties (bij reiniging), bijvoorbeeld met loslatende of verstopte klepjes, het beste oplossen. Dental WaterTest blijft dan buiten eventuele garantieproblemen. Maar belangrijker nog is dat het een onafhankelijke positie wil behouden en geen eigen werk wil creëren. Samen met het onderhoudsbedrijf wordt eigenlijk altijd een oplossing gevonden, waarbij er naar wordt gestreefd dat de praktijk kan blijven doordraaien. Vreeswijk: “Wij regelen alles met de onderhoudsmonteurs, zodat we praktijken zoveel mogelijk ontzorgen. Veel praktijken vinden dat fijn. Ze willen zich niet verdiepen in testen van waterkwaliteit, maar willen het wel op orde hebben. Daar zorgen wij voor. Ze moeten kunnen vertrouwen op onze kennis en ons advies.”
Vreeswijk claimt dat de oorzaak van een probleem altijd gevonden kan worden. Na een dieptereiniging vinden er binnen 48 uur en na een maand opnieuw controles plaats. Als de resultaten positief zijn, kan vervolgens weer worden overgestapt op twee controles per jaar. Als het eenmaal op orde is, moet een praktijk daar gemakkelijk doorheen komen. Dat levert ze een mooi certificaat op van Dental WaterTest. Veel praktijken blijken dat ook trots op te hangen.
Vreeswijk merkt niet veel weerstand tegen de nieuwe richtlijn. De meeste praktijken zien het als een gegeven en willen het gewoon goed geregeld hebben. Volgens hem geeft een geaccrediteerde test dan zekerheid. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg hecht daar waarde aan.

Mooiste compliment
Eind 2016 hadden enkele honderden praktijken – waaronder ook drie van een Belgische keten – een test laten doen door Dental WaterTest of een abonnement afgenomen voor halfjaarlijkse controle. In het eerste jaar is de omzet nog ‘gering’, maar het bedrijf mikt op termijn op zo’n tweeduizend klanten, ongeveer een derde van alle Nederlandse praktijken. Aanwas komt vooral via mond tot mondreclame. Volgens Vreeswijk is dat het mooiste compliment dat je kunt krijgen.

Wat is er voor Dental WaterTest nog te doen als over een paar jaar de testen allemaal goed zijn? Vreeswijk realiseert zich dat ook en is bezig met de ontwikkeling van nieuwe producten. Hij is bijvoorbeeld betrokken bij onderzoek naar aerosolen, maar verder wil hij daar nu nog niets over zeggen.

Tekst: Reinier van de Vrie en Laura Jansen; beeld: Jan de Groot, Amsterdam

Over de schrijver
Reactie plaatsen