Normec nieuwe partner Dental WaterTest
Normec nieuwe partner Dental WaterTest
28 april 2020 

Normec nieuwe partner Dental WaterTest

Interview met Ric de Jong, Managing Director Normec BioBeheer en Normec AquaServa en Sjors Vreeswijk,  Algemeen Directeur Dental WaterTest.

Op het kantoor van Dental WaterTest in Gorinchem zetten Ric de Jong en Sjors Vreeswijk een handtekening. Elkaar de hand schudden is in deze tijd uiteraard niet mogelijk. Daarom wordt op anderhalve meter afstand het glas geheven. Hiermee is 16 april 2020 de samenwerking tussen Dental WaterTest en Normec officieel beklonken. De samenwerking gaat 1 mei 2020 van kracht. Voor klanten van Dental WaterTest verandert er niets aan de werkwijze die gehanteerd wordt voor de monstername. Het gehele proces – van monstername tot en met de rapportage – is en blijft volledig geaccrediteerd, wat zorgt voor het meest betrouwbare resultaat. Met deze partner kan Dental WaterTest echter een breder pakket aan diensten aanbieden, wat mondzorgpraktijken gemak biedt.

‘Met deze samenwerking hebben we voor mondzorgpraktijken nu alles in huis’

Ric de Jong – Managing Director

Sjors Vreeswijk – Algemeen directeur

‘Dental WaterTest is er om mondzorgpraktijken te helpen met het op orde krijgen én houden van de waterkwaliteit in hun praktijk. Het welzijn van patiënten en medewerkers is uiteraard belangrijk voor praktijkhouders, maar het liefst zijn zij natuurlijk bezig met het behandelen van patiënten’, begint Sjors Vreeswijk zijn verhaal.’
‘Wij testen volledig geaccrediteerd, wat zorgt voor het meest betrouwbare resultaat. Wanneer uit de periodieke microbiologische test blijkt dat de waterkwaliteit in een praktijk niet voldoet aan de norm, dan stellen we samen met de praktijk een actieplan en protocol op maat op. Zo zorgen we er samen voor dat de waterkwaliteit snel weer in orde is en blijft. In alle keuzes die wij voor Dental WaterTest maken, staat het zoveel mogelijk ontlasten van de mondzorgpraktijk centraal’, legt Sjors uit. Wij willen mondzorgpraktijken dan ook een zo breed mogelijk pakket aan diensten aanbieden. Dit is mogelijk met onze nieuwe partner, Normec. Graag stel ik u voor aan Ric de Jong. Ric is de Managing Director bij Normec’, vertelt Sjors wijzend naar de man naast hem.

Veelzijdige partner
‘Normec is een snel groeiend bedrijf op het gebied van testen, inspecteren, certificeren en compliance. De Normec Group heeft verschillende expertises onder één dak’, legt Ric de Jong uit. ‘De samenwerking met Dental WaterTest heeft betrekking op de expertises Biobeheer en AquaServa. ‘Normec BioBeheer heeft een eigen geaccrediteerd laboratorium voor monsterafname, onderzoek en analyse van water- en luchtmonsters. Normec AquaServa is er voor alle werkzaamheden met betrekking water- en gebouwveiligheid. Denk aan risicoanalyse, tekenwerk en het beheer van installaties. Maar ook praktische zaken als een gecertificeerde veiligheidskeuring, het desinfecteren van besmette leidingen en de controle van brandblusmiddelen’.
‘Normec kan naast het verrichten van een volledig geaccrediteerd microbiologisch onderzoek, bijvoorbeeld ook keerkleppen plaatsen en testen. Ook kunnen vervuilde leidingen worden gereinigd, zowel voor als in de unit. Daarnaast hebben ze ook kennis van en diensten op het gebied van brandveiligheid en lucht. Kortom, een veelzijdige partner’, aldus Sjors.

Zo min mogelijk storen
‘Klanten van Dental WaterTest zullen voornamelijk in aanraking komen met de tak BioBeheer. Praktijken worden periodiek bezocht door een van onze monsternemers. Fijn is dat wij werken met vaste monsternemers en installateurs. Diegene kent uw installaties goed en weet na de eerste keer precies waar hij moet zijn om monsters te nemen’, vertelt Ric enthousiast.
‘Hoe je het went of keert, voor een mondzorgpraktijk blijft het testen van de waterkwaliteit en het controleren van keerkleppen een storend element in de dagelijkse praktijk. Dit kunnen we uiteraard niet veranderen’, legt de Managing Director van Normec uit. ‘Wat we wel kunnen doen, is het in één keer doen en in één keer goed doen. Dus zo min mogelijk storen en zo min mogelijk verschillende partijen in de praktijk.’

Meer capaciteit en flexibiliteit
‘Zoals gezegd verandert er voor klanten van Dental WaterTest niets aan de werkwijze die gehanteerd wordt voor de monstername. Het inplannen van de afspraken en de communicatie over de resultaten blijft op dezelfde wijze verlopen. Afspraken die al zijn gepland, blijven onveranderd. Voor nieuwe afspraken worden klanten vanzelf gebeld door de afdeling planning. De capaciteit binnen Normec is groter, wat de flexibiliteit bij het inplannen van afspraken zelfs wat groter maakt’, geeft Vreeswijk aan.

Win, win, win situatie
‘Voor Normec was de mondzorg voorheen te klein om onze dienstverlening er vol op in te richten. Dit kan nu wel en daar hebben we echt zin in. Normec is een ondernemende, jonge club. Dit is ook één van de punten waarom het klikte met Sjors. Ook Dental WaterTest is een jong bedrijf. Mondzorgpraktijken zullen profijt hebben van deze samenwerking’, besluit Ric.
‘Daar ben ik ook van overtuigd. Met deze samenwerking hebben we voor mondzorgpraktijken nu alles in huis. Aanvullende diensten zoals het testen en plaatsen van keerkleppen en kennis van brandveiligheid en lucht. En is er sprake van overschrijding in het unitwater, dan kunnen we de unit en leidingen reinigen, maar ook kunnen we onze klanten met ons DCW Desinfectiesysteem – systeem dat biofilm in korte tijd afbreek en niet meer terug laat komen – een permanente oplossing aanbieden. Met dit allemaal in huis, hebben kunnen we onze klanten altijd een passende oplossing bieden. Hier is sprake van een win, win, win situatie‘, concludeert Sjors lachend.

Over de schrijver
Reactie plaatsen