Samenwerking ADD International en Dental WaterTest
Samenwerking ADD International en Dental WaterTest
27 januari 2021 

Samenwerking ADD International en Dental WaterTest

Interview met Hanneke de Valk, directeur en eigenaar ADD International en Sjors Vreeswijk,
algemeen directeur Dental WaterTest.


“Ik werk graag samen met mensen die eenzelfde drive/passie hebben als ik”


Hanneke: “ADD International is een laboratorium voor orale microbiologie. We hebben verschillende snelle moleculaire testen ontwikkeld waarmee afwijkingen in de orale microflora opgespoord worden. Denk bijvoorbeeld aan cariës- en parodontitis testen. Deze testen maken het tandartsen, parodontologen, implantologen en mondhygiënisten mogelijk hun patiënten de juiste behandeling te geven.”
“Onze klanten zijn voornamelijk gevestigd in de Benelux en Duitsland, maar we hebben ook klanten uit andere landen. We sturen ze de testsetjes toe. Zij sturen deze na het testen terug. Omdat wij gebruik maken van DNA, maakt de tijd die er overheen gaat niet uit. Na binnenkomst gaan wij ermee aan de slag in ons eigen laboratorium. Binnen 48 uur hebben klanten de uitslag binnen.”

“De testen worden door mondzorgprofessionals verschillend ingezet. Sommige specialisten starten met een test bij iedere nieuwe patiënt. Op deze manier kan een behandelplan op maat opgesteld worden. Anderen testen na een behandeling om gericht met antibiotica aan de slag te gaan. Ook kan een testuitslag mondzorgspecialisten helpen om patiënten uit te leggen waarom behandeling noodzakelijk is en waarom bepaalde keuzes worden gemaakt.”

“Bacteriën zijn de oorzaak van parodontitis en cariës. Omdat Legionella ook een bacterie is, krijgen we geregeld de vraag of wij ook water testen. ADD International beschikt over een eigen laboratorium. In theorie zouden we dit daarom kunnen doen. Maar, het is voor ons een vereiste dat het gehele proces geaccrediteerd is en dat is niet iets dat je er ‘zomaar even bij doet’.”

Accreditatie zorgt voor zekerheid
Sjors: “Dat doe je er zeker niet zomaar even bij. Bij Dental WaterTest is – als enige partij in de dentale markt – het gehele proces van het testen van de waterkwaliteit in mondzorgpraktijken volledig geaccrediteerd. Iedere stap: van de monstername tot en met de rapportage. Accreditatie betekent letterlijk vertrouwen geven. De auditoren die de waterkwaliteit beoordelen zijn onpartijdig, onafhankelijk en vakkundig, wat zorgt voor een betrouwbare beoordeling die waarde heeft. Het gehele proces staat onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.”
“Is dit nou nodig, de zelftesten van nu zijn toch ook best goed, wordt ons soms gevraagd. Mondzorgpraktijken die zelf hun water testen of dit (deels) uitbesteden, weten vaak niet dat wanneer zij een desinfectans toevoegen aan het water dit het resultaat van de test kan beïnvloeden. De desinfectans kan namelijk doorwerken in het monster (tijdens vervoer) en kan er voor zorgen dat er geen (of nog maar weinig) bacteriën meer gekweekt worden. Dit kan de indruk wekken dat de waterkwaliteit een stuk beter is dan dat deze in werkelijkheid is of zelfs voldoet aan de richtlijn. Dit creëert schijnveiligheid en kan gevaarlijke situaties veroorzaken.”
“Om schijnveiligheid te voorkomen voegen wij een neutralisator toe aan het monsterpotje die de werkzame stoffen in de desinfectans uitschakelen. Hierin is Dental WaterTest uniek. Wij kunnen hiermee een betrouwbaar resultaat garanderen en ook gericht advies geven.”

Focus op ontwikkeling op het gebied van microbiologie
Hanneke: “Wij kiezen ervoor ons te focussen op onze corebusiness en ons daarin verder te ontwikkelen. Mijn passie ligt nou eenmaal bij onderzoeken op het gebied van microbiologie. Dat blijkt wel uit mijn loopbaan. Voordat ik in 2011 bij ADD International kwam werken, heb ik 12 jaar in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis gewerkt op de afdeling moleculaire microbiologie. In 2008 ronde ik daar een promotieonderzoek af naar een schimmel. Deze schimmel komt in lage aantallen in ieder menselijk lichaam voor, maar wordt bij mensen die chemotherapie krijgen ook gevonden in de longen. Dit kan een soort longontsteking veroorzaken. De vraag is of deze mensen besmet worden door de schimmel die ze bij zich dragen of door een schimmel uit hun omgeving. Mijn rol in het onderzoek was een techniek te ontwikkelen – een soort telefooncode – die stammen over langere tijd met elkaar vergelijkt.”
“Voor 2012 stond het laboratorium nog los van ADD. Toen ik in 2012 directeur werd, zijn we samengegaan en gaan werken met nieuwe technieken. Onze focus ligt op ontwikkeling. 95% van de bacteriën zijn bekend, maar die overige 5% wil ik verder onderzoeken!”

Gezocht en gevonden: vertrouwen, kwaliteit en kennis
“Toen in 2016 de richtlijnen voor watertesten duidelijk waren, hebben we ervoor gezorgd dat we onze klanten wel een dergelijke test konden aanbieden. Onze vorige partner veranderde van werkwijze, waardoor ze onze klanten niet meer op gevraagde tijden konden bezoeken. Om die reden zijn we op zoek gegaan naar een andere partner. We zijn met meerdere partijen in gesprek gegaan. We houden de partijen in onze markt in de gaten, dus ik wist wel bij welke organisaties ik mijn vraag uit kon zetten.”
“Met Dental WaterTest voelde ik echt een klik. Het is een niet zo’n groot bedrijf, waardoor ze toegankelijk en persoonlijk zijn. Het testen van water is hun corebusiness. In gesprekken merkte ik dat ze klanten echt willen helpen het water in praktijken schoon te krijgen. Het gaat ze niet enkel om geld verdienen. Dat past bij ons. Ik werk graag samen met mensen/bedrijven die eenzelfde drive/passie hebben als ik. Daarnaast werkt Dental WaterTest volledig geaccrediteerd, is de prijs interessant, hebben klanten invloed op de planning en kunnen ze praktijken adviseren bij problemen.

Sjors: “Wij begrijpen heel goed dat in de tijd dat wij bij een praktijk zijn om monsters te nemen er in die stoelen geen patiënten behandelend kunnen worden. En tijd is geld. Daarom werken wij zo efficiënt mogelijk. De monstername plannen wij altijd in overeenstemming met de praktijk en de monstername wordt verricht door een geaccrediteerde en ervaren monsternemer.”
“Na de monstername worden de monsters gekoeld naar het laboratorium gebracht, waar ze onderzocht worden op kiemgetal 22C en indien nodig op Legionella. Na 7 werkdagen (12 voor Legionella) zijn de resultaten in te zien op DentalPlek (digitaal platform). Wij ontzorgen praktijken in het gehele proces zo veel mogelijk, zodat zij kunnen doen waar ze het liefst mee bezig zijn: patiënten behandelen!”

Hanneke: “Deze persoonlijke werkwijze spreekt ons aan. We stellen onze klanten dan ook graag aan Dental WaterTest voor.”

Over de schrijver
Reactie plaatsen