Direct een Water Kwaliteit Bewijs voor alle units van Fresh Unieke Mondzorg!
Direct een Water Kwaliteit Bewijs voor alle units van Fresh Unieke Mondzorg!
04 november 2019 

Direct een Water Kwaliteit Bewijs voor alle units van Fresh Unieke Mondzorg!

Interview met Ilonka Armstorff  (operationeel directeur) en Jeannet Bottenheft (proces- en infectiepreventie medewerker).

“Werken met schoon water is voor iedereen belangrijk, maar voor ons nog eens extra, omdat we werken met risicogroepen”, vertellen de dames. “Al onze medewerkers zijn zich daar bewust van”.
“Van Sjors Vreeswijk (directeur Dental WaterTest) hoorden we dat 70% van de units die zij voor de eerste keer testen niet voldoen aan de norm. Des te meer reden om er trots op te zijn dat wij voor alle mobiele units direct een Water Kwaliteits Bewijs hebben ontvangen”, geeft Ilonka enthousiast aan.

Sinds 2017 biedt Fresh Unieke Mondzorg (FUM) ouderen en kwetsbare mensen die niet (meer) mobiel zijn en/of wonen in een (zorg)instelling, mobiele mondzorg. Met de oprichting van FUM bracht Ilonka de twee vakgebieden waar ze passie voor heeft, zorg en mondzorg, samen. “Ik vind dat iedereen recht heeft op mondzorg. Jarenlang vrijwilligerswerk in een verzorgingstehuis en een hele familie werkzaam in de zorg heeft mij gesterkt in deze mening”, aldus de oprichter van FUM.

Ilonka en Jeannet met een mobiele unit van Fresh Unieke Mondzorg.

Het aantal instellingen en huizen dat behoefte heeft aan een mobiel team van FUM groeit snel en daarmee ook het aantal medewerkers. Momenteel werken er tachtig mensen voor FUM en het komende jaar wordt een verdubbeling verwacht. “Mensen die voor ons werken, kiezen hier heel bewust voor”, vertelt Ilonka. “Ze kiezen echt met hun hart. Ze verdienen een stuk minder, het is psychisch een stuk zwaarder dan werken in een praktijk en je moet je continue aanpassen. Aan je patiënten, de huizen waar je komt, de spullen die je tot je beschikking hebt en de steeds wisselende computersystemen. De andere kant is dat je meer tijd hebt voor de patiënt, later begint en meer tijd hebt tussen de behandelingen door”.

“Omdat wij werken met mobiele teams zijn er heel weinig momenten waarop we elkaar zien. Het is daarom belangrijk dat infectiepreventie, transport, voorraadbeheer en sterilisatie strak geregisseerd wordt. Daar komt Jeannet om de hoek. Jeannet zit hier echt bovenop, ze heeft het helemaal onder controle”, geeft Ilonka trots aan. “We doen het echt met elkaar hoor”, vertelt Jeannet. “De medewerkers op de locaties zorgen er immers voor dat alles doorgegeven en nageleefd wordt”.
“Onze medewerkers zijn zich er terdege van bewust dat ze werken met kwetsbare patiënten. Het belang van infectiepreventie is dan ook nooit een discussiepunt. Ook de gevaren van werken met vies water zijn voor iedereen duidelijk. We spoelen alle leidingen dagelijks door met Bilpron en in het weekend staan ze de gehele tijd in de Bilpron. Maandagmorgen spoelen we de leidingen weer door met water. En aan het flessensysteem voegen we standaard Alpron toe”, somt Jeannet op.

“Sinds juni van dit jaar test Dental Water Test onze waterkwaliteit. Voorheen deden we dit zelf”, vertelt Jeannet. “Dit was mijn verantwoordelijkheid. Bij de units die terugkwamen naar ons kantoor in Woerden nam ik de test af. De andere testen werden uitgevoerd door de verantwoordelijke op die locatie. Dit voelde niet goed voor mij. Ik twijfelde aan de betrouwbaarheid”.
“Ilonka had contact met Guus Vreeswijk, broer van Sjors en oprichter van Dental Water Test. Guus kwam bij ons voor een uitleg over Dental Plek, het communicatie- en informatieplatform voor de mondzorg, waar wij mee werken. Toen wij onze zorgen uitten over het testen van de waterkwaliteit, vertelde hij over Dental WaterTest. De dag erna nam Sjors contact met ons op. Dit gesprek verliep goed en het vertrouwen dat wij al hadden in Guus maakte dat we direct een contract afsloten voor het tweemaal per jaar testen van onze waterkwaliteit. Doordat Dental Water Test volledig geaccrediteerd werkt, ontvangen wij met 100% zekerheid testresultaten waar we van op aan kunnen. Die garantie is fijn. We willen natuurlijk echt niet dat iemand ziek wordt na een behandeling met één van onze mobiele units. Wat voor mijzelf prettig is, is dat Dental WaterTest zelf afspraken maakt voor het testen op de verschillende locaties. Dat scheelt mij een hoop werk. Die tijd kan ik weer steken in iedereen achter de broek aanzitten”, grapt de proces- en infectiepreventie medewerker.

Over de schrijver
Reactie plaatsen